Kampüs anaokulu 4 – 5 – 6 yaş gruplarına  hizmet vermektedir.(4 yaş 36 ayı doldurmalıdır)

Bu dönem öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlığın kazanıldığı, zihinsel yeteneklerin geliştiği dönemlerdir.  İşte anasınıfında montessori yöntemi olan bu yöntem esas alınır. Her öğrencinin öğrenme kabiliyeti tespit edilip, bireysel eğitim yöntemidir. Bunun sonucunda öğrenci ilk öğrenme alışkanlığını elde eder. Bu durum yaşam boyunca kişinin en önemli yardımcısı olur.

Aktarılacak bilgiler için öğrenci;

→ Ses

→ Obje

→ Belge

→ Görüntü ye duyarlı olup bu dönemde çocuğun tüm alıcıları açıktır.

Erken dönemde çocukluğu planlayıp çocukların merak duygusunu geliştirmekte motivasyonunu arttırmakta, öğrenme heyecanı aşılamaktayız.

Hedefimiz öğrencinin aktif soru soran, heyecanla fikirlerini ortaya koyabilen, savunabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencinin okuma yazma öncesi kazanması gereken el becerisinin geliştirilmesi, etkinliğe katılmaya heveslendirilmesi, paylaşarak öğrenmeyi alışkanlık haline getirmesi bu süreçte öğrenciye kazandırılmaya çalışılır.

Okul öncesi öğrencilerin grup öncesi çalışmalarına alışması için kulüp etkinliklerinde;

→ Organik tarım(Topraktan alınabilecek verimlilik, etkinlik ile ekme, dikme, sökme alışkanlığı kazandırma)

→ Cimnastik – Halk Oyunları ve Dans

→ Akıl oyunları

→ Santraç

→ Resim- seramik

→Enstrüman kullanma ve müzik

→ Yabancı dil (ingilizce)

→ Drama

→ Yüzme

Faaliyetleri sürdürülür.

Ana sınıfında… ingilizce, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri girer.

Değerler eğitimi olarak sevgi – saygı – sorumluluk – dürüstlük – hoşgörü – empati – paylaşım – sabır – adalet – güven vs. çalışmalar uygulanır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmede sabah öğle ve ikindi menüleri verilir.

Matematiksel kavramlarda;

→ Örüntü oluşturma

→ Özgün keşfetme

→ Sayma

→ Mukayese etme

→ Gruplama ve sınıflandırma

→ Grafik oluşturma

Basamakları aşamalı olarak çocuğa kazandırılır.