Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanılır. Bu yollar kişiye özgü ve birdir. Bu yöntemle öğretilirken Eğitim koçluğu esas alınır.

Bilimsel çalışma 3 algı yolu ile gerçekleşir;

 • İşitsel
 • Görsel
 • Kinestetik

Öğrenmede bu üç faktörün etkisi büyük olup genetik yapı ve çevre de etkiler.

Kişinin öğrenme tarzı özel olup, bireysel farklılıklar bu özel durumu etkiler. Yapılan rehberlik çalışmaları ile hiperaktif ya da  çekimser çocukların belirlenmesi ve onların öğrenimlerinin kolaylaştırılması için yetenek testleri yapılır.

Dönem başı ve ortası yapılan denemeler öğrenmenin ne kadar kalıcı olduğunu belirleyen çalışmalardır. Bu tamamlama sürecinde

 • Tekrarlar ve Uygulamalarla öğrenme
 • Etütler
 • Testler, ünite değerlendirme sınavları
 • Grup çalışmaları
 • Haftalık konu tarama testleri
 • Öğrendiğini uygulama
 • Proje çalışmaları
 • Bilimsel geziler yapılır.

Öğrenci yeteneğini geliştirici klüp çalışmalarında

 • Yaratıcı yazarlık
 • Halk oyunları
 • Cimnastik
 • Santranç
 • Girişimcilik
 • Organik tarım ve toprak verimliliği
 • Akıl oyunları
 • Eleştirisel düşünme ve problem çözme
 • Ebru ve resim çalışmaları yapılır.

Bu çalışmalarda özgün öğretim ortamları kullanılır.

Aynı zamanda yabancı dil olarak İngilizce yanında ikinci dil 2.sınıfta başlar.  (Almanca – İspanyolca – Fransızca – Çince Osmanlıca gibi ek diller 10′ ar kişilik gruplara öğretime

 

Değerler eğitimi olarak sevgi – saygı – sorumluluk vurgulanır.açılır.)

İlkokulda… ingilizce, müzik, beden eğitimi derslerine branş öğretmenleri girer.