Misyonumuz

Anaokulundan başlayıp ilköğretim ve ortaöğretim boyunca çocukların ve gençlerin öğrenerek toplumdaki yerlerini bulabilme, öğrencilerin öğrenme şekillerini kendilerinin organize ederek, ekip ruhu ile çalışabilme ve problemleri kendi başlarına çözebilme ayrıca eğitim süreci içerisin de öğrencilere spor, sanat ve bilim gibi sosyal aktivitelerle topluma kazandırılarak ve yaratıcılıklarını kullanarak özgür düşünen ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen bireyler yetiştirmek misyonumuzu oluşturmaktadır.

Vizyonumuz

Kampüs Okulları olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, yenilikçi, akılcı ve sorumluluk bilincinde olarak geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek asıl hedefimizdir. Kurumumuzun gelecekte ki hedefi ise Türkiye’ nin eğitimde lider bir okul olmasıdır.