Yeni eğitim sistemine entegre uygulama ile eğitim sürdürülür. Bu arada dünya ile yarışan, dünya lideri yetiştiren 21. Yüzyıl bilgi becerisine uygun bireyler yetiştirilmeye çalışılır. Bunun için çalışmalarda;

 • Video hazırlama dersleri
 • Drama
 • Editörlük
 • Senaryo yazarlığı
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Kendini yönlendirme
 • Üretken hesap verebilen
 • Sosyal, kültürlerarası becerileri kazanma
 • Lider ve sorumluluk duygusu geliştirme çalışmaları yapılır.

İngilizce dersi yanında 2. dil olarak almanca dersi verilir. Kulüp çalışmalarında ise ispanyolca,  çince, fransızca, osmanlıca gibi dersler 10 kişilik isteğe bağlı gruplara verilir.

 • Eğitim koçluk sistemine bağlıdır.
 • Öğrenci geliştirici hobi bahçeleri kurulur.
 • Değerler eğitiminde sevgi, saygı, dürüstlük… verilir.
 • Yabancı dil resim, müzik, beden eğitimi derslerini branş öğretmenleri verir.

Matematiksel kavramlar verilerek, öğrencinin ileriye dönük mantık uygulamaları verimliliği sağlanır.

Matematiksel kavramlarda;

→ Örüntü oluşturma

→ Özgün keşfetme

→ Sayma

→ Mukayese etme

→ Gruplama ve sınıflandırma

→ Grafik oluşturma

Basamakları aşamalı olarak çocuğa kazandırılır.